KURULLAR

TFTR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


Başkan
Prof. Dr. Kenan AKGÜN

İkinci Başkan
Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

Genel Sekreter
Prof. Dr. İlker YAĞCI

Veznedar
Prof. Dr. Lale Altan İNCEOĞLU

Sayman
Prof. Dr. Meltem VURAL

Üye
Doç. Dr. Engin KOYUNCU

Üye
Uzm. Dr. Muzaffer Seçim TOKLUKONGRE DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. Kenan AKGÜN

Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

Prof. Dr. İlker YAĞCI

Prof. Dr. Lale Altan İNCEOĞLU

Prof. Dr. Meltem VURAL

Doç. Dr. Engin KOYUNCU

Uzm. Dr. Muzaffer Seçim TOKLU