KURSLAR

2 MART 2022 | TAM GÜN KURSLAR (13:00 - 19:00)

* Alfabetik Sıra İle

KURS ÜCRETİ: 1.000 TL + %18 KDV
BEL AĞRISI TEDAVİSİNDE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER KURSU – OLGU TEMELLİ

Kurs Süresi
Tam Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Aksiyel ve radiküler bel ağrısında hastaların girişimsel işlemlere yönlendirilme zamanı ve bu tedavilerin hangi sıra ile uygulanması gerektiğinin öğrenilmesi.
2. Sık uygulanan girişimsel işlemlerin tanı ve tedavideki rolünün ve etkinlik düzeyinin belirlenmesi.
3. Girişimsel işlemlerde komplikasyon riski ve yönetiminin öğrenilmesi.
4. İşlem yapılan hastaların izlemi, egzersiz ve rehabilitasyon programının tedavi sürecine adapte edilmesi.
5. Bel ağrısında medikal tedavi seçeneklerine dair soruların yanıtlanması.

Kurs Sorumluları

Kurs Koordinatörü
Osman Hakan Gündüz

Eğitmenler
Osman Hakan Gündüz
Savaş Şencan
Tülay Şahin
Canan Şanal Toprak
Serdar Kokar

PROGRAM

Tanışma

1. Oturum: Aksiyel Bel Ağrısında Girişimsel Tedaviler
Moderatör: Osman Hakan Gündüz
Eğitmen: Serdar Kokar

Olgu/video sunumları eşliğinde faset eklem enjeksiyonları ve medial dal blokları;
• Faset eklem içi enjeksiyon ve medial dal bloklarının etkinliği nedir?

Olgu/video sunumları eşliğinde medial dal radyofrekans tedavisi uygulamaları;
• Kime, ne zaman?
• Tedavi başarısı öngörülebilir mi?

Kahve Arası

2. Oturum: Lomber Radiküler Ağrıda Girişimsel Tedavi Seçenekleri
Moderatör: Osman Hakan Gündüz
Eğitmen: Savaş Şencan

Olgu / video sunumları eşliğinde epidural steroid enjeksiyonları;
• İnterlaminar, transforaminal veya kaudal yöntemlerden hangisi tercih edilmeli?
• Kaç kez yapılmalı?
• Hangi steroid tercih edilmeli?

Olgu / video sunumları eşliğinde dorsal kök ganglionu enjeksiyonları
• Kime, ne zaman yapalım?
• Ne kadar etkili?

Olgular eşliğinde spinal kord stimülatörü
• Kime, ne zaman uygulanmalı?
• Etkinliği nedir?

3. Oturum: Lomber Girişimel Ağrı Tedavisinde Egzersiz Planlanması ve Komplikasyonlar
Moderatör: Savaş Şencan
Eğitmen: Tülay Şahin

Girişimsel tedaviler esnasında karşılaşılan komplikasyonlar
• Komplikasyonlardan nasıl korunabilliriz?
• Komplikasyonlar nasıl yönetilmeli?

Girişimsel işlemler sonrası egzersiz planlanması
• Egzersiz ne zaman planlanmalı?
• Hangi egzersiz hangi hastada tercih edilmeli?

Kahve Arası

4. Oturum: Bel Ağrısında Medikal Tedaviler
Moderatör: Savaş Şencan
Eğitmen: Canan Şanal Toprak

• Sistemik steroidler bel ağrısında etkili mi?
• Gabapentinoidlerin bağımlılık potansiyeli var mı?
• Opioidler tercih edilmeli mi?

BEL-BOYUN AĞRILARINDA FTR UYGULAMALARI KURSU

Kurs Süresi
Tam Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Fizik Tedavi Modaliteleri uygulama becerilerini arttırmak
2. Bel ve Boyun Ağrılarında Fizik Tedavi Uygulamaları (teknik özellikler, fizyolojik etkileri, etki mekanizmaları), endikasyonları, kontrendikasyonları, uyarılar (kullanım sırasındaki tehlikeler), uygulama teknikleri konusunda becerileri geliştirmek.

Kurs Koordinatörü
Berrin Durmaz

Eğitmenler
Ferda Özdemir
Coşkun Zateri
Funda Çalış
Lale Cerrahoğlu

Program
Bel ve Boyun Ağrılarında FTR; Genel Yaklaşım
Berrin Durmaz

Bel ve Boyun Ağrılarında Elektroterapi
Ferda Özdemir

Bel ve Boyun Ağrılarında Termoterap
Coşkun Zateri

Bel ve Boyun Ağrılarında Traksiyon
Funda Çalış

Bel ve Boyun Ağrılarında Masaj
Lale Cerrahoğlu

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA KURSU

Kurs Süresi
Tam Gün

Öğrenim Hedefleri
Bilgi
Bilimsel araştırma türlerini açıklar.
Bilimsel araştırma türlerinin güçlü ve zayıf yönlerini kavrar.
Bilimsel araştırma sorusuna uygun hipotez belirleme konusu hakkında bilgi sahibi olur.
Bilimsel araştırma planı / protokolü oluşturma hakkında temel bilgilere sahip olur.
Veri toplama yöntemlerini, özellikle branşımız ile ilgili incelikleri bilir.
İstatistiksel düşünce kavramına ilişkin bilgi sahibi olur.
Sonuçların raporlanması hakkında bilgi sahibi olur.

Beceriler
Araştırma sorusunu sorma becerisi kazanır.
Araştırma planlarken hipotezine en uygun bilimsel araştırma türünü seçebilir.
Seçtiği araştırma türüne göre planlama yapabilir.
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütürken ilgili yöntemleri kullanabilir.
Hipotezine uygun ve seçtiği araştırma türüne göre plan/ protokol oluşturma becerisi kazanır.
Çalışması ile ilgili verileri uygun şekilde toplama becerisi kazanır.
Genellenebilir sonuçlara ulaşabilmek için olası yanlılık veya sınırlılık kaynaklarına ilişkin farkındalık kazanır.
Elde ettiği verileri doğru şekilde sisteme girişini yapma becerisini kazanır.
Kazandığı İstatistiki bilgileri verileri yorumlama becerisine katkı sağlar.

Tutum
Bağımsız bir araştırma projesini araştırma etiğine bağlı kalarak planlayabilir.

Kurs Koordinatörü
Birkan Sonel Tur

Eğitmenler
Birkan Sonel Tur
Duygu Geler Külcü
Burcu Yanık
Şebnem Koldaş Doğan
Can Ateş

Program
13.00-13.30: Bilimsel araştırma türleri: Duygu Geler Külcü

13.30-14.00: Bilimsel araştırma konusu, amaç ve hipotez belirleme: Şebnem Koldaş Doğan

14.00-14.30: Çalışma protokolü oluşturma, veri toplama, veri girişi: Burcu Yanık

14.30-15.00: Pekiştirme

15.00-15.20: Ara

15.20-16.00: Bilimsel araştırmalarda sık rastlanılan biyoistatistiksel hatalar: Can Ateş

16.00-16.40: Bilimsel araştırmalarda sık rastlanılan biyoistatistiksel hatalar: Can Ateş

16.40-17.10: Pekiştirme

17.10-17.30: Ara

17.30-18.00: Bulguların sunulması ve raporlanması: Birkan Sonel Tur

18.00-18.20: Araştırmada etik sorunlar: Birkan Sonel Tur

18.20-18.40: Pekiştirme

18.40-19.00: Geri bildirim ve kapanış

ELEKTRONÖROMİYOGRAFİ (ENMG) KURSU

Kurs Süresi
Tam Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Elektronöromiyografi istemi yapma, fizyolojik ve teknik özellikler/yanılsamalar ve rapor yorumlama gibi konularda katılımcılara bilgi vermek.
2. Elektronöromiyogarfinin temel kısımları olan motor ve duyu sinir iletim çalışmaları, iğne EMG, refleks çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak.
3. Kurs katılımcıları ile cihaz başında pratik (inceleme) yapmak.
4. Olgular eşliğinde klinikte çok görülen radikülopatiler, tuzak nöropatileri, pleksopatiler ve pediatrik uygulamalar ile ilgili interaktif tartışmak.

Kurs Koordinatörü
Gülseren Akyüz

Eğitmenler
Gülseren Akyüz
Cengiz Bahadır
Barın Selçuk
Elif Aydın
Esra Giray

Program
1. Temel Elektrofizyoloji
a. İstem, teknik ve fizyolojik yanılsamalar – Gülseren Akyüz
b. Motor ve duyu sinir iletim çalışmaları – Elif Aydın
c. İğne EMG – Esra Giray
d. Refleks çalışmalar – Cengiz Bahadır
e. Raporlama – Barın Selçuk

2. Cihaz Başında Pratik Uygulama

3. Olgular Eşliğinde Tartışma
f. Radikülopatiler – Cengiz Bahadır
g. Tuzak nöropatileri – Elif Aydın
h. Pleksopatiler – Barın Selçuk
i. Pediatrik uygulamalar – Esra Giray

PEDİATRİK SPASTİSİTE DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ KURSU

Kurs Süresi
Tam Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Spastisitenin patofizyolojisi ve çocuk hastada değerlendirme yöntemleri tartışılarak erişkinden farkının kavranması
2. Botulinum toksin enjeksiyonlarının etki mekanizması, hazırlanması ve uygulamalarının videolar eşliğinde gözden geçirilmesi
3. Botulinum toksin uygulaması sonrası yardımcı rehabilitasyon yöntemleri ve alçı/cihazlama prensiplerinin literatür eşliğinde tartışılarak günlük pratiğe kazandırılması
4. Aile, hasta ve hekim üçgeninde deneyimlerin ortaya konarak yapılması ve tekrarlanmaması gerekenlerin tartışılması

Kurs Koordinatörü
Evrim Karadağ Saygı

Eğitmenler
Evren Yaşar
Melek Sezgin
Ebru Yılmaz Yalçınkaya
Evrim Karadağ Saygı

Program
13:00-13:30 Tanışma
Kursla İlgili Beklentilerin Alınması

13:30-14:00 Spastisitenin Patofizyolojisi

14:00-15:30 Çocuk Hastalarda Spastisiteye Yaklaşım
• Değerlendirme (selektif motor kontrol, MAS, Tardieu skalası)
• Erişkinden temel farklar
• Tedavi yaklaşımlarına genel bakış
• Botulinum toksin tipleri ve etki mekanizması
• Hedefe göre kas seçimi
• Uygulama şekilleri

15:30-16:00 Kahve Arası

16:00-17:30 Botulinum Toksin Uygulaması Sonrası Rehabilitasyon
• EHA, germe ve kas güçlendirme
• Fizik tedavi ajanları
• Ayna tedavisi
• Zorunlu kullanım
• Sanal gerçeklik
• Ortezleme/seri alçılama/yardımcı cihaz

17:30-18:30 Hasta-Hasta Yakını Gözüyle Botulinum Toksin Artıları-Eksileri
Geçmiş deneyimlerden neler öğrendik?
• Olmazsa olmazlar
• Tekrarlanmaması gerekenler

18:30-19:00 Tartışma ve Geri Bildirimler

Kapanış

POSTMASTEKTOMİ LENFÖDEM KURSU

Kurs Süresi
Tam Gün

Öğrenim Hedefleri
1.Lenfödem anatomi ve fizyolojisini gözden geçirmek ve pekiştirmek
2. Lenfödem tanı ve ayırıcı tanısını yapabilmek, görüntüleme yöntemlerini kullanmak ve yorumlamak ile hastalığı evrelendirebilmek ve hangi hastada nasıl bir tedavi planı oluşturulacağını kavramak
3. Lenfödem tedavisinde altın standart olan ve ‘manuel lenfatik drenaj, çok tabakalı bandajlama, lenfödem egzersizleri ile özbakım yöntemlerinden’ oluşan komplet dekonjestif terapinin (KDT) tüm bileşenlerinin öğrenilmesi ve pratik uygulamalarla pekiştrilmesi
4. Lenfödem ve lipödem ile ilgili güncel bilgi ve yaklaşımlar ile rehberlerin gözden geçirilmesi
5. Lenfödemin idame döneminde en önemli komponent olan bası giysilerinin tipleri, basınçlarının öğrenilmesi ve hangi hastaya ne tarz ve basınçta bası giysisi reçete edilceğinin kavranması

Kurs Koordinatörü
Pınar Borman

Eğitmenler
Pınar Borman
Figen Ayhan
Sibel Eyigör
Meltem Vural
Evrim Coşkun

Program
13.00 - 13.20 Meme Kanseri Rehabilitasyonu
Figen Ayhan

13.20 – 13.50 Lenfatik sistem anatomi, fizyopatolojisi
Evrim Coşkun

13.50 - 14.10 Meme Kanseriyle ilişkili Lenfödem (MKİL) Değerlendirme, Tanı ve Takip
Pınar Borman

14.10-14.40 Kahve Arası

14.40-15.00 Komplet dekonjestif tedavinin ana hatları
Sibel Eyigör

15.00 - 15.20 MKİL’de KDT dışı tedaviler
Meltem Vural

15.20 - 15.40 MKİL’de Kompresyon tedavileri
Evrim Coşkun

15.40-16.00 Tartışma

16.00-16.30 Kahve Arası

16.30-17.00 Lenfödemde Cilt Bakımı ve Özbakım Eğitimi
Prof. Dr. Evrim Coşkun Çelik

17.00-18.00 Manuel Lenfatik Drenaj
Prof. Dr. Sibel Eyigör

18.00-19.00 Bandajlama
Prof. Dr. Pınar Borman

19.00-19.30 Üst ekstremite Bası Giysileri
Prof. Dr. Figen Ayhan

19.30-20.00 Üst Ekstremite Lenfödem Egzersizleri
Prof Dr. Meltem Vural

ROMATO-AKADEMİ 2022

Kurs Süresi
Tam Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Romatolojik hastalıkların semptom ve bulgularının değerlendirilmesi
2. Romatolojik hasta takibinde klinik pratikte önemli konuların irdelenmesi
3. Romatolojik hastalıklarda radyolojik değerlendirmelerin gözden geçirilmesi
4. Romatolojik hastalıklarda tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi

Kurs Koordinatörü
Kenan Akgün

Eğitmenler
Özgür Akgül
Derya Soy Buğdaycı
Memduh Dursun
Demirhan Dıraçoğlu
Sena Tolu
Murat Birtane
Aylin Rezvani
Tuncay Duruöz

Program
13.00-13.10 Açılış
Kenan Akgün

13.10-13.50 Romatizmal Hastalıklarda Anamnez, Fizik Muayene
Özgür Akgül

13.50-14.30 Romatizmal Hastalıklarda Laboratuvar ve Hasta Takibi
Derya Soy Buğdaycı

14.30-15.00 Kahve Arası

15.00-15.40 Sakroiliak MRG
Memduh Dursun

15.40-16.20 Romatolojik Hastalıklarda USG
Demirhan Dıraçoğlu

16.20-17.00 Romatoid Artrit Tedavisinde Kılavuzlar ve Gerçek Yaşam Deneyimi
Sena Tolu

17.00-17.30 Kahve Arası

17.30-18.10 Spondiloartritler Kılavuzlar ve Gerçek Yaşam Deneyimi
Murat Birtane

18.10-18.50 Psöriatik Artritte Kılavuzlar ve Gerçek Yaşam Deneyimi
Aylin Rezvani

18.50-19.30 Romatizmal Hastalıklarda Leflunamid kullanımı
Tuncay Duruöz

TEMEL ULTRASONOGRAFİ VE ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE OMUZ ENJEKSİYONLARI KURSU

Kurs Süresi
Tam Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Ultrasonografinin temel özelliklerini ortaya koymak
2. Omuz kompleksini ultrasonografik olarak değerlendirmek
3. Ultrasonografi eşliğinde omuz enjeksiyonlarını öğrenmek

Kurs Koordinatörü
Kenan Akgün

Eğitmenler
Kenan Akgün
Deniz Palamar Kadıoğlu
Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu
Rana Terlemez Kaynar

Program
13.00-13.20: Ultrasonografiye başlarken temel bilgiler-Rana TERLEMEZ

13.20-14.30: Omuz ultrasonografisi - Kenan AKGÜN

14.30-15.00: Kahve Arası

15.00-15.15: Girişimsel ultrasonografiye başlarken temel bilgiler - Deniz PALAMAR KADIOĞLU

15.15-15.30: Ultrasonografi eşliğinde glenohumeral eklem enjeksiyonu - Kenan AKGÜN

15.30-15.45: Ultrasonografi eşliğinde subakromiyal bursa enjeksiyonu - Tuğçe ÖZEKLİ MISIRLIOĞLU

15.45-16.00: Ultrasonografi eşliğinde bisipital kılıf ve akromiyoklavikular eklem enjeksiyonu -Tuğçe ÖZEKLİ MISIRLIOĞLU

16.00-16.15: Ultrasonografi eşliğinde supraskapuler sinir enjeksiyonu - Rana TERLEMEZ

16.15-16.30: Ultrasonografi eşliğinde kalsifik lavaj - Deniz PALAMAR KADIOĞLU

16.30-17.00: Kahve Arası

17.00-19.00: Pratik

TRAVMATİK EL REHABİLİTASYONU KURSU

Kurs Süresi
Tam Gün

Öğrenim Hedefleri
Bu kursun sonunda katılımcılar elindeki tendon ve sinir yaralanmalarının temel onarım prensipleri ve onarım sonrası rehabilitasyonu konusunda temel bilgiye sahip olacaklardır.

Kurs Koordinatörü
Lale Altan

Eğitmenler
Lale Altan
Serol İnceoğlu
Alp Çetin
Banu Kuran

Program
13.00 – 13.30 Elin tendonlarının fonksiyonel anatomisi
Lale Altan

13.30 - 14.10 Tendon yaralanmalarına cerrahi yaklaşım
Serol İnceoğlu

14.10 – 14.50 Tendon yaralanmalarının rehabilitasyonu
Lale Altan

14.50-15.00 Tartışma

15.00 - 15.30 Kahve arası

15.30 - 16.10 Sinir yaralanmalarına cerrahi yaklaşım
Serol İnceoğlu

16.10 – 16.50 Sinir yaralanmalarının rehabilitasyonu
Alp Çetin

16.50 – 17.30 Tendon ve sinir yaralanmaları sonrası ortezleme
Banu Kuran

17.30 - 18.30 Vaka sunumları, Tartışma
Lale Altan, Serol İnceoğlu, Alp Çetin, Banu Kuran

18.30-19.00 Pratik ortez uygulamaları
Banu Kuran

ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU KURSU

Kurs Süresi
Tam Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Spastisitenin tanımı, hasta değerlendirmesi, tedavisinin planlanması, farmakolojik ve non-farmakolojik tedavileri öğrenmek
2. Tedavide botulinum toksinin yerini, toksinin etki mekanizmasını ve klinik kullanımını öğrenmek
3. Uygulama tekniklerinden ultrason tekniğinin detayları ve kullanımı konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak
4. Model üzerinde alt ve üst ekstremite kaslarının ultrason ile lokalize edilmesi konusunda pratik yapmak ve deneyim kazanmak

Kurs Koordinatörü
Belgin Erhan

Eğitmenler
Belgin Erhan
Canan Tıkız
Şuheda Özçakır
Ekin İlke Şen
Kevser Gümüşsu

Program
13.00-13.10 Açılış
Belgin Erhan

13.10-13.30 Spastisite (Tanım, Özellikler, Ayırıcı tanı) ve Farmakolojik Tedaviler
Şuheda Özçakır

13.30- 13.50 Hasta değerlendirme ve Non-farmakolojik Tedaviler
Canan TIkız

13.50-14.00 Tartışma

14.00-14.20 Kahve Molası

14.20-14.40 Botulinum Toksin A Tedavisi
Kevser GÜmüşsu

14.40-15.00 Ultrason Tekniği
Ekin İlke Şen
15.00-15.30 Üst ekstremite ve alt ekstremite kasları ve dozlar
Belgin Erhan

15.30-15.50 Kahve Molası

15.50-18.00 Pratik Uygulama: Model üzerinde üst ekstremite ve alt ekstremite kaslarının görüntülenmesi pratiği için 5 eğitmenin her biri ayrı masalardaki ultrasonları kullanarak aktif olarak görev alacaklardır.3 MART 2022 | YARIM GÜN KURSLAR (09:00 - 12:00)

* Alfabetik Sıra İle

KURS ÜCRETİ: 750 TL + %18 KDV
ALT EKSTREMİTE ORTEZ REÇETELEME KURSU

Kurs Süresi
Yarım Gün

Öğrenim Hedefleri
Alt ekstrmeite ortzelerinin biomekanik temellerinin anlaşılması ve sık kullanılan alt eks-tremite ortez çeşitlerinin tanıması ve günlük pratikte çocuk ve erişkinlerde sık görülen nörolojik hastalıklardaki ortez kullanımı temel ilkelerinin anlaşılması hedeflenmektedir.

Eğitmenler
Özlem El
Ece Ünlü Akyüz
Özge Keniş Coşkun

Program
Alt Ekstremite Ortezlerine Giriş: Biomekanik Temeller (20 Dakika)
Özlem El

Ayak Ortezleri ve Ayakkabı Modifikasyonları (20 Dakika)
Özge Keniş Coşkun

AFO ve KAFO Çeşitleri (20 Dakika)
Ece Ünlü Akyüz

Ara (15 Dakika)

Olgularla Ortez Reçeteleme Örnekleri (I)

A- Serebral Palsi (30 Dakika)
Özlem El

B- Spina Bifida (30 Dakika)
Ece Ünlü Akyüz

Ara (15 Dakika)

Olgularla Ortez Reçeteleme Örnekleri (II)

C- İnme (30 Dakika)
Özge Keniş Coşkun

D- Omurilik Yaralanması (30 Dakika)
Özlem El

Soru-Cevap (Tüm Eğiticiler)

BİYOLOJİK AJAN REÇETELEME KURSU

Kurs Süresi
Yarım Gün

Öğrenim Hedefleri
Bu kursun sonunda katılımcılar romatizmal hastalıklarda günlük pratikte sık kullanılan biyolojik ilaçların endikasyonları, hasta seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar, yan etkilerin en aza indirilmesi için ilaç öncesi yapılması gerekli incelemeler ve hasta takibi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Kurs Koordinatörü
Lale Altan

Eğitmenler
Lale Altan
İlker Yağcı
Ömer Kuru

Program
09.00 – 09.45 Romatoid artrit ve Spondilartritlerde kullanılan biyolojik ilaçların temel özellikleri
Ömer Kuru

09.45 - 10.30 Biyolojik ilaç başlama ve kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler
Lale Altan

10.30 - 11.00 Kahve arası

11.00 - 12.00 Hasta örnekleriyle biyolojik ilaç reçeteleme
İlker Yağcı

ERİŞKİNDE ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ KURSU

Kurs Süresi
Yarım Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Engelli Sağlık Kurulu Yönetmeliği, Kurul Yapısı ve İşleyişi
2. Erişkinde Engelli Sağlık Kurulu Raporlama Usülü (Üst ekstremite engellilik oranlarının değerlendirilmesi, Alt ekstremite ve gövdede engellilik oranlarının değerlendirilmesi)
3. Tam Bağımlı Kararının Verilmesi

Kurs Koordinatörü
Meliha Kasapoğlu Aksoy

Eğitmenler
Filiz Acar Sivas
Meliha Kasapoğlu Aksoy
Hande Özdemir

Program
Tanışma

Engelli Sağlık kurulu yönetmeliği, kurul yapısı ve işleyişi
Filiz Acar Sivas

Kas iskelet sistemi engelliliği-Giriş, Omurgaya ait sorunlarda engellilik
Hande Özdemir

Üst Ekstremiteye ait sorunlarda engellilik oranları
Meliha Kasapoğlu Aksoy

Alt Ekstremiteye ait sorunlarda engellilik oranları- Santral ve Periferik Sistem hastalıklarına bağlı bozukluklarda engellilik oranları
Hande Özdemir

FTR uzmanı Alanına Giren Hastalıkların Diğer Sistemik Bulgularının Engel oranı Cetvelinde İncelenmesi, Engel oranları
Meliha Kasapoğlu Aksoy

Tam Bağımlı birey kararı, engelli hakları
Filiz Acar Sivas

LOMBER VE SAKROİLİYAK BÖLGEDE DEKSTROZ PROLOTERAPİ KURSU

Kurs Süresi
Yarım Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Proloterapinin etki mekanizmasının, endikasyon ve kontraendikasyonlarının gözden geçirilmesi
2. Proloterapi tedavisi için uygun hastanın seçimi ve değerlendirilmesi
3. Proloterapi uygulamasında kullanılacak solüsyon ve malzemelerin seçimi ve hazırlanması
4. Lomber bölge ve sakroiliayak bölgede proloterapi uygulamalarına yönelik topografik anatomi, ultrason eşliğinde yapıların gösterilmesi ve işaretlenmesi, literatür verilerinin gözden geçirilmesi
5. Lomber bölge ve sakroiliayak bölgede proloterapi uygulama teknikleri

Kurs Koordinatörü
Emel Özcan

Eğitmenler
Emel Özcan
Mehmet Ali Taşkaynatan
Ekin İlke Şen

Program
• Proloterapinin tanımı, etki mekanizması, endikasyon, kontraendikasyon, yan etkiler ve etkinliği
Emel Özcan

• Lomber proloterapide hastanın değerlendirilmesi, lomber ve sakroiliak bölgenin topografik anatomisi
Mehmet Ali Taşkaynatan

• Lomber ve sakroiliak dekstroz proloterapi uygulaması; solüsyon hazırlama, işaretleme, lomber bölgede ultrason eşliğinde yapıların gösterilmesi, literatür verilerinin gözden geçirilmesi
Ekin İlke Şen

• Lomber bölge ve sakroiliayak bölgede proloterapi uygulama pratiği
Emel Özcan, Mehmet Ali Taşkaynatan, Ekin İlke Şen

MAJÖR VE LOKAL OZON TERAPİ KURSU

Kurs Süresi
Yarım Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Ozonun etki mekanizmalarının öğrenilmesi
2.Ozonun Uygulanma Şekillerinin Öğrenilmesi
3.Genel ozon uygulanmasının öğrenilmesi
4. Lokal ozon enjeksiyonlarının öğrenilmesi

Kurs Koordinatörü
Kamil Yazıcıoğlu

Eğitmenler
Kamil Yazıcıoğlu
Serdar Kesikburun
Emre Adıgüzel

Program
09:00-09:45 Ozon Etki Mekanizmaları
Kamil Yazıcıoğlu

09:45-10:30 Lokal Ozon Enjeksiyonları
Serdar Kesikburun

10:30-10:45 Kahve Arası

10:45-11:15 Major Ozon Uygulamaları - Pratik
Kamil Yazıcıoğlu, Serdar Kesikburun, Emre Adıgüzel

11:15-12:00 Ultrason Eşliğinde Lokal Ozon Uygulamaları - Pratik
Lomber Paravertebral - Kamil Yazıcıoğlu
Diz ve Diz Çevresi - Serdar Kesikburun
Tetik Nokta Enjeksiyonları - Emre Adıgüzel
Lateral Epikondilit

MİYOFASYAL GEVŞETME TEKNİKLERİ KURSU

Kurs Süresi
Yarım Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Fasya konusunda genel bilgilenme,
2. Miyofasyal gevşetme tekniklerinin genel prensipleri, etki mekanizmaları, endikasyon ve kontrendikasyonları hakkında bilgilenmek
3. Kursiyerlerin sık görülen bölgelerdeki miyofasyal gevşetme teknikleri hakkında bilgilenmek

Kurs Sorumluları

Kurs Koordinatörleri
Deniz Evcik, Ayşegül Ketenci

Eğitmenler
Deniz Evcik
Ayşegül Ketenci

Program
09.00-09.30 Fasya ve miyofasyal gevşetme teknikleri hakkında genel bilgilendirme
Deniz Evcik, Ayşegül Ketenci

09.30-10.00 Baş- boyun bölgesinde MFG teknikleri teorik ve uygulama
Ayşegül Ketenci

10.00-10.30 Omuz bölgesindeki MFG teknikleri teorik ve uygulama
Dr. Deniz Evcik

10.30-10.40 Kahve Arası

10.40-11.10 Dorsal bölgede MFG teknikleri teorik ve uygulama
Ayşegül Ketenci

11.10-11.40 Bel bölgesinde MFG teknikleri teorik ve uygulama
Deniz Evcik

11.40-12.10 Kalça bölgesinde MFG teknikleri teorik ve uygulama
Ayşegül Ketenci

OMURGA MRG DEĞERLENDİRME KURSU

Kurs Süresi
Yarım Gün

Öğrenim Hedefleri
1. MRG Temel Prensipleri
2. Dejeneratif Disk hastalıkları
3. Spondiloartrotailer ve spinal enfeksiyonlar
4. Osteoporotik fraktürler

Kurs Koordinatörü
Memduh Dursun

Eğitmen
Memduh Dursun

Program
09:00-09:30 MRG: Temel Özellikleri
09:30-10:15 Spinal Patolojiler
10:15-10:30 Ara
10:30-11:45 Olgularla İnteraktif Değerlendirme
11:45-12:00 Tartışma

OSTEOPOROZDA TANI YÖNTEMLERİ VE DEXA KURSU

Kurs Süresi
Yarım Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Osteoporoz Tanısında Sık kullanılan Yöntem olan DXA hakkında teorik bilgi vermek
2. DXA pratik uygulamasını öğrenmek
3. Hatalı çekim nedenlerini öğrenmek
4. DXA ölçümlerini doğru yorumlamak

Kurs Koordinatörü
Alp Çetin

Eğitmenler
Alp Çetin
Hanife Çağlar Yağcı

Program
09:00-09:30 DXA hakkında teknik bilgi
Alp Çetin

09:30-10:00 DXA çekimi nasıl yapılır?
Hanife Çağlar Yağcı

10:00- 10:15 Bulguların yorumlanması ve raporlama
Alp Çetin

10:15- 10:30 Ara

10:30-12:00 Olgular ile DXA değerlendirmesi
Hanife Çağlar Yağcı, Alp Çetin

PRP VE KÖK HÜCRE KURSU

Kurs Süresi
Yarım Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Trombositten zengin plazma tedavisinin fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında kullanımı (endikasyon, etki mekanizması, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak
2. Kas iskelet sistemi hastalıklarında yağ doku kaynaklı mezenkimal kök hücre tedavisinin genel prensiplerini (endikasyon, etki mekanizması, uygulama sıklığı, vb.) öğrenmek
3. Nörolojik hastalıklarda kök hücre tedavisinin genel prensiplerini (endikasyon, etki mekanizması, uygulama sıklığı, vb.) öğrenmek

Kurs Koordinatörü
Bahar Dernek

Eğitmenler
Bahar Dernek
Sibel Çağlar Okur
Mahir Topaloğlu

Program
09:00-09:45 PRP’nin Enjeksiyonlarda Kullanımı
09:45-10:00 Soru-Cevap
10:00-10:45 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Mezekimal Kök Hücre Tedavisi
10:45-11:00 Soru-Cevap
11:00-11:45 Nörolojik Hastalıklarda Kök Hücre Tedavisi
11:45-12:00 Soru-Cevap

SAKROİLİYAK EKLEMDE MANUEL TIP KURSU

Kurs Süresi
Yarım Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Manuel tıbbın genel özelliklerinin kavranması
2. FTR pratiğinde manuel tıbbın öneminin değerlendirilmesi
3. Sakroiliyak disfonksiyon kavramının öğrenilmesi
4. Sakroiliyak eklemde tanı testlerinin gözden geçirilmesi ve uygulanması
5. Sakroiliyak eklemde tedavi yöntemlerinin irdelenmesi ve uygulanması

Kurs Koordinatörü
Cihan Aksoy

Eğitmenler
Cihan Aksoy
Demirhan Dıraçoğlu
Agalar Cavadov

Program
09.00–09.30 Manuel Tıp Nedir? Ne Değildir?
Cihan Aksoy, Demirhan Dıraçoğlu

09.30-10.00 Sakroiliyak eklemde manuel tanı: Teorik
Demirhan Dıraçoğlu

10.00-10.45 Sakroiliyak eklemde manuel tanı: Pratik
Cihan Aksoy, Demirhan Dıraçoğlu, Agalar Cavadov

10.45-11.15 Sakroiliyak eklemde manuel tedavi: Teorik
Cihan Aksoy

11.15-12.00 Sakroiliyak eklemde manuel tedavi: Pratik
Cihan Aksoy, Demirhan Dıraçoğlu, Agalar Cavadov

12.00-12.10 Kapanış

ÜROJİNEKOLOJİK REHABİLİTASYON KURSU

Kurs Süresi
Yarım Gün

Öğrenim Hedefleri
1. Üriner inkontinanslı hastaya yaklaşım ve değerlendirme
2. Üriner inkontinans tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerin öğrenilmesi
3. Bu tedavilerde uygulama ve pratik yaklaşım

Kurs Koordinatörü
Ayşe Karan

Eğitmenler
Necmettin Yıldız
Nalan Çapan
Yasemin Yumuşakhuylu

Program
09:00-09:20 Ayşe Karan
Giriş ve Tanışma

09:20-09:45 Nalan Çapan
Üriner inkontinans (Üİ) tanımı, yaygınlığı ve Üİ’lihastanın değerlendirilmesi
PTK gücü (manuel)
Perineometre (cihaz başı)
İşeme günlüğü dahil (interaktif hasta örnekli)

09:45-10:15 Yasemin Yumuşakhuylu
Aktif konservatif tedavi yöntemleri
Yaşam şekli değişiklikleri ve mesane eğitimi planlaması (interaktif, hasta örnekli)
Pelvik taban kas egzersizleri reçeteleme (interaktif)
Biyofeedback uygulama (uygulama, cihaz başı)

10:15-10:45 Kahve Arası

10:45-11:15 Necmettin Yıldız
Pasif konservatif tedavi yöntemleri

Nöromodülasyon:
Elektrik stimulasyonu (uygulama cihaz başı)
Tibial sinir stimulasyonu (TSS) (uygulama Perkutanöz, Transkutanöz TSS videolar)
Manyetik sandalye

11:15-12:00 Tartışma, Soru-Cevap, Pratik