BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

BİLDİRİ GÖNDERİM SON TARİHi

4 ŞUBAT 2022
Yazım Kuralları
1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
5. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
6. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
7. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
8. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
9. Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
10. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır ve SADECE bir tablo ve bir resim dahil edilebilir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.SUNUM BİLGİLERİ

Posterler
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümde sergilenecektir. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir. Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Slaytlar
Lütfen slaytlarınızı hazırlarken;
Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
Her satırdaki kelime sayısının 5’yı aşmamasına,
Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına özen gösteriniz.